ข้อมูลโรงเรียน

ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์
โรงเรียนมหไถ่ศึกษาอุดรธานี
เปิดรับนักเรียนใหม่

 

 

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

โรงเรียนอนุบาลมหาไถ่ศึกษาอุดรธานี มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ

ส่งเสริมผู้เรียน ให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ ควบคู่คุณธรรม ก้าวสู่มาตรฐานสากลอย่างมีความสุข

คติพจน์ของโรงเรียน : รักสะอาด  มารยาทงาม  อ่านออกเขียนได้  ลายมือสวย

Read more...
 
« StartPrev12NextEnd »

Page 2 of 2


Powered by Joomla!. Designed by: joomla templates vps Valid XHTML and CSS.