Get Adobe Flash player

แข่งขันศิลปะหัตถกรรม2559

โรงเรียนอนุบาลมหาไถ่ศึกษาอุดรธานี ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 โดยได้รับรางวัลดังนี้

- รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทองในการประกวดมารยาทไทย ระดับช่วงชั้นที่ 1

- รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทองในการแข่งขันเล่านิทานคุณธรรม ระดับช่วงชั้นที่ 1

- รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทองในการแข่งขันเล่านิทานคุณธรรม ระดับช่วงชั้นที่ 2

Last Updated (Thursday, 20 April 2017 22:06)