Get Adobe Flash player

บัณฑิตน้อย2559

โรงเรียนอนุบาลมหาไถ่ศึกษาอุดรธานีได้ดำเนินการจัดโครงการบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 11มีนาคม 2560 กราบขอบพระคุณ บาทหลวงประเสริฐ  คุณโดน  ที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความยินดีกับนักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Last Updated (Thursday, 20 April 2017 21:58)