Get Adobe Flash player

ฟุตบอลวิชาการดอนบอส2559

โรงเรียนอนุบาลมหาไถ่ศึกษาอุดรธานีได้ส่งทีมฟุตบอลระดับประถมศึกษาของโรงเรียนเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอลภายใต้ชื่องานฟุตบอลวิชาการดอนบอส ซึ่งโรงเรียนของเราได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในรายการนี้ด้วย

Last Updated (Thursday, 20 April 2017 22:09)